söndag 11 oktober 2015

Ledarskap i klassrummet

Under det första året som förstelärare i Mölndals stad har jag och de andra förstelärarna omgång 2014 fått viktiga verktyg att använda oss av i undervisningen och som processledare i olika sammanhang. Och nu när vi går in på det andra året praktiserar vi det på ett väl genomtänkt sätt i det centrala området. Här kommer en beskrivning av upplägget - kanske något att ta efter för att utveckla det kollegial lärandet på era skolor!


Med utgångspunkt i John Steinbergs bok "Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsro och effektivt lärande" https://vimeo.com/86970683 har vi skapat grupper bestående av 7 - 9 lärare från fem olika skolor och stadier (Toltorpsskolan, Krokslättsskolan, Sörgårdsskolan, Balltorp/Pepparedsskolan och Katrinebergsskolan). Varje grupp har en förstelärare som handledare/processledare. Vid sex tillfällen under läsåret träffas man under två timmar och diskuterar tre kapitel utifrån process, interaktion och lärande. Här får vi förstelärarna möjlighet att praktisera de verktyg som vi fått, nämligen:
MIN ROLL SOM PROCESSLEDARE:  Vad är viktigt inför ett samtal? Hur inleder jag ett samtal? Hur gör jag under ett samtal? På vilket sätt avslutar jag?
Inför första tillfället satt jag och min kollega och planerade tillsammans hur vi skulle lägga upp det första samtalet i våra två grupper. Jag tror mycket på "the first impression lasts" och kände att upplägget verkligen måste vara genomtänkt. Här bestämde vi oss för att skapa maillistor till våra respektive grupper för att skicka ut en inbjudan om tid, plats och vad som förväntades av deltagarna dvs läsa kapitel 1-3 och reflektera i en loggbok. Vidare diskuterade vi olika sätt att arbeta med frågeställningarna utifrån EPA-modellen, post-it lappar samt "laget runt"
AKTIONSLÄRANDE SAMTAL: En hörnsten i aktionslärande är att möjligheten att lära med och av varandra. För att hjälpa igång lärprocessen i en grupp behövs en samtalsledare som har i uppdrag att underlätta för samtal, lärande, handling och reflektion. Och det är den här uppgiften vi som processledare har. Ett litet dilemma stötte jag på här. Det var lätt hänt att jag deltog i min roll som pedagog istället för samtalsledare. För ett lyckat samtal måste jag fokusera på samtalsledarrollen för att hjälpa igång lärprocessen, inte att dela med mig av mina tankar kring bokens frågor!
COACHING: Inom coaching är målet att frigöra potential hos andra, hjälpa andra att lyckas genom att ställa öppna frågor och inte ge tips. I tidigare blogginlägg kan ni se hur arbetet med GROW-modellen kan gå till. Just det här med att ställa de rätta, utvecklande frågorna ser jag som en utmaning som jag vill bli bättre på!

Att utveckla sitt ledarskap pågår i olika projekt runt om i landet. I senaste numret av Skolvärlden fanns artikeln "Ledarrollen är A och O" som presenterar projektet "Lärare som ledare"
http://skolvarlden.se/artiklar/ledarrollen-ar-och-o för lärare i Malmö stad. Där guidar två lärare, Linda Sikström och Daniel Prsa, andra lärare i att utveckla sitt ledarskap och med det övergripande målet att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten. De har också så kallade nätverksträffar där lärare från olika skolområden utbyter erfarenheter. Vad som lyfts fram i artikeln är vikten av att bygga relationer med eleverna och att skapa bra lärmiljö. I projektet låter man även deltagarna bli auskulterade i sin undervisning och muntlig coaching utifrån vad som observerats och vad läraren kan utveckla.
Just auskultationsmomentet hoppas jag kan bli ett inslag i vårt upplägg här i Mölndal. Då når det kollegiala lärande en annan nivå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar